Flexread

FLEXREAD

är ett mobilt läsbord

 

kan användas av de flesta

lätt att skjuta in under soffan, sängen eller bordet.

 

 

Flexread

kan även användas i ståhöjd

 

och som serveringsbord i sängen

 

 

Bordet är designregistrerat av Patent och

 

registreringsverket 2015-04-22