Flexread

FLEXREAD

är ett mobilt läsbord


kan användas av de flesta

lätt att skjuta in under soffan, sängen eller bordet.Flexread

kan även användas i ståhöjd


och som serveringsbord i sängenBordet är designregistrerat av Patent och


registreringsverket 2015-04-22