SISI Design AB

Sisi Design AB

Pg. nr: 920941-2


Registrerades 1985 och har under åren 1985 - 2005 konstruerat,

tillverkat och installerat interna transportanläggningar för industrier.

Har tidigare ett antal patent bland annat ett kullagerhus med fästelement

en koppling för ackumullering av lastpallar.


Mobila läsbord


För vidare information ring

Tel nr: 070 224 8231